HOME WOD 18.03.20

3 rundy( nft) nie na czas
3 walkout
5 Burpee
7 jumping lunges
9 m Bear Crawl

3 min rest and then:

Wod 4 RFT

20 russian twist (z przedmiotem 5-15kg)
20 hollow rocks
20 reverse lunges
50 DU (bez skakanki- uderzaj rytmicznie dłońmi o uda-progresja do DU)
1:30 rest

.

Czujesz niedosyt?

Odkryj więcej!

HOME WOD 19.03.2020

#1 3 sets 25 sit ups20 cossac squat15 Burpee 10 push ups Rest 2 min b/t sets #2 3 sets1:30’ plank elbow1:00’ one leg V-sit

Close Menu